Netwerk Duurzame Dorpen in Actie

Initiatieven

Duurzame Dorpen in Actie bouwt aan een netwerk van bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en gemeente die investeren in een duurzaam Wijdemeren. Via een jaarevenement, een prijsvraag voor duurzame initiatieven en thema-avonden worden betrokkenen uitgenodigd om hun initiatieven en thema’s uit te wisselen en verder te brengen. Ben je een initiatiefnemer of wil je initiatieven bij elkaar brengen? Doe mee aan Duurzame Dorpen in Actie.