Elektrische buurtauto – Esther Klaver-Stuyver

Bij ons in de buurt zijn inmiddels diverse huizen met zonnepanelen op het dak. Om het net minder te belasten zou een buurtbatterij een oplossing kunnen zijn, Door in plaats van een batterij auto’s in te zetten kan de buurt rijden op zijn eigen energie. Als er voldoende buurtauto’s zijn zou ook het parkeerprobleem in een aantal straten opgelost worden, daar mensen dan geen eigen tweede auto meer zouden hoeven hebben. Indien de buurtauto’s in heel Wijdemeren staan, is het voor de bewoners ook makkelijker het gemeentehuis en het ziekenhuis te bereiken. Nu is er tussen de dorpen geen openbaar vervoer en zijn mensen zonder auto aangewezen op een taxi.

Wat maakt je idee verrassend?
Oplossing voor zowel transitie probleem (overbelasting electriciteitsnet) als een parkeerprobleem en een sociaal probleem (bereikbaarheid gemeentehuis, ziekenhuis)

Wat maakt je idee uitvoerbaar? 
Het wordt reeds toegepast in andere gemeenten, oa Hilversum en Utrecht

Hoeveel tijd kost het plan?
relatief weinig tijd indien we de kennis van Hilversum en Utrecht kunnen gebruiken.

Geef een raming van de kosten van je plan?
Er is een investering nodig per auto en de vaste laadpalen voor deze auto’s.Echter betalen de bewoners die deze auto’s gebruiken weer een gebruiksvergoeding. Indien er gebruik gemaakt zou worden van de Renault Zoe is de aanschafwaar E 36.000 inclusief BTW. De kosten van een openbare laadpaal is mij thans niet bekend.