Nieuwe Energie Ouderen – Pieter van Walbeek

Ouderen betrekken bij de energietransitie.
Voornaamste drijfveer van het plan: ‘ouderen’ zijn geen ‘uitgewerkte’ mensen, maar hebben juist de tijd (en de energie) om zich te verdiepen in de energietransitie en daadwerkelijk bij te dragen.
Voor een uitgebreide omschrijving zie PDF document.
Lees verder nieuweenergieouderen