Duurzaam Kenniscentrum De Rading – Wietse Bakker

Opzetten van een multifunctionele ruimte aan de Rading die duurzame projecten faciliteert. Deze ‘Groene en Sociale Plek’ wordt een platform waar projecten zich presenteren om elkaar en anderen aan zich te verbinden. De nadruk zal niet liggen op het verdienmodel van Landgoed de Rading, maar juist op de waarden die wij samen moeten vaststellen en moeten beschermen nu en zeker voor de toekomst.

Wat maakt je plan verrassend?
Het idee is verrassend omdat hier gezocht wordt naar een gezamenlijkheid van vele partijen, die als stakeholders nauw betrokken worden bij de plaats en de (andere) activiteiten. Zo is het een broedplaats waar niet alleen nieuwe ideeën tot stand komen, maar ook ter plekke uitgevoerd en gepresenteerd kunnen worden in de vorm van ‘pilots’.

Wat maakt je plan vernieuwend?
Dit Kenniscentrum is de eerste van een reeks van dergelijke plekken in het Gooi en omstreken. Tezamen werken al deze plekken aan een regionaal Kennisnetwerk waarbij kruisbestuiving plaatsvindt.

Wat maakt je plan uitvoerbaar?
De structuur van de tuinderij/landgoedcentrum, het sociale karakter van de organisaties die hier werkzaam zijn samen met de inbedding in de ‘stadse structuur’ maken het mogelijk om voorlichting en educatie op een effectieve manier aan te bieden.

Hoeveel tijd kost je plan? 
Twee jaar vanaf begin 2020. 

Geef een raming van de kosten?
Aangezien de ruimte voor een groot deel circulair gebouwd zal worden met een behoorlijk eigen aandeel in de bouw, zullen de kosten liggen tussen de 30 en 40.000 euro.

Neem voor meer informatie contact op met Landgoed de Rading, De Rading 1B Loosdrecht. Landgoedwinkel en oogsttuin.